dunst Recommends: 25. April 2007

X vil det første halve leveår
sætte fokus på QUEER.

Derfor inviterer vi til SEMINAR og workshop SØNDAG d. 25. marts kl. 13-17

Queer er vidtfavnende og komplekst. Det er en anden måde at se verden på. Det er øjenåbnende og grundvoldsrystende. Queer er et opgør med hetero-normativiteten, der opstiller en bestemt måde at leve seksualitet og køn på som korrekte og ekskluderer alle, der ikke lever sådan som afvigere. I queer er alle lige, uanset deres biologiske og sociale køn og retningen for deres seksuelle begær…

Queer siger bl.a.:
At vi i vores heteronormative sociale struktur ikke gør andet end at kopiere en kopi af en kopi af en kopi osv. Originalen eksisterer slet ikke…

Programmet består af oplæg ved Maja Bissenbakker Frederiksen (forsker), Lene Leth (performer) og Tatjana Laursen (politiker). Og en introduktion til X’s queer planer. Derefter vil der være workshop i mindre grupper.

Vi trakterer med en let frokost. Vi glæder os til at se dig og få gang i en spændende diskussion.

Arrangementet foregår på Kellerdirk, Frederiksberg Allé…

Der er desværre begrænset adgang, men meld dig senest d.16.marts til på rsm@homebase.dk med en kort begrundelse. Du får besked om du har fået plads senest mandag d. 19.marts.

Mange hilsner

Mette Hvid Davidsen, Teaterdirektør

Ditte Maria Bjerg, Kunstnerisk kurator

Nicole M. Langkilde, Dramachef

Tilbage