dunst Manifest
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


8.


9.


10.
dunst er for alle de søde.

dunst er det kulturbærende lag i vores kønspolitiske forvirring.

dunst har provokation som arbejdsredskab og ikke som mål i sig selv.

dunst gør modsætningerne stærke.

dunst er for alle der i en selvfremstilling overskrider egen blufærdighed.

dunst er det low-life andre nægter at tage stilling til.

dunst er fristedet for dem der kommer fra en overvejende mands- eller kvindeschauvinistisk opdragelse.

dunst overskrider de kønsspecifikke vaner og grænser du render rundt med i din hverdag.

dunst er for dem der synes, at de selv og andre kulturelt skal tæppebombes.

dunst er altid i forandring.