Hvis du har billeder fra denne fest så send dem til os på info(a)dunst.dk
Hør bus sangene her:
Vi har en chaffør, chaffør og han er skide skør.

Vores buschaffør kan ikke køre bus.

Hjulene på bussen drejer rundt rundt rundt.